สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
Bangkok Port Customs Office
 

คณะผู้บริหาร


นายบุญมา สิริธรังศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า

นายภาณุ ลิ้มวงศ์ยุติ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร

นางชวนพิศ วัฒนศิริธรรม
ผู้อำนวยการส่วนบริการกลาง

นางสาวอนงครัตน์ ชูกิจรุ่งทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายรายได้ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบัญชีและอากร
นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 1
นายเอกวุฒิ นาเอก
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 2

นางสาวปัทมาภรณ์ แจ่มผล
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 3

นายชัชวาลย์ พิทักษ์จำนงค์
ผู้อำนวยการศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร

นายนิกร ไพรัตนากร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์สินค้าที่ 2 รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์สินค้า
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 เมษายน 2563 10:30:35
จำนวนผู้เข้าชม : 936
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
444 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-269-3185

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ