สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
Bangkok Port Customs Office
 

คณะผู้บริหาร


พ.ต.อ. ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ


นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า

นายภาณุ ลิ้มวงศ์ยุติ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร


นางชวนพิศ วัฒนศิริธรรม
ผู้อำนวยการส่วนบริการกลาง

นางสาวอนงครัตน์ ชูกิจรุ่งทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายรายได้ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบัญชีและอากร

นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 1

นายนเรศร์ เอมสมบุญ
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 2

นางสาวปัทมาภรณ์ แจ่มผล
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 3

นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร

นายนิกร ไพรัตนากร
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์สินค้า
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 เมษายน 2565 09:30:41
จำนวนผู้เข้าชม : 5,490
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
444 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 Ext. 20-5601, 02-667-7000 Ext. 20-5603 และ 02-667-7000 Ext. 20-5604

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ